Så jobbar en bra försäljare av energiprodukter

Säljare måste ha en god förmåga att lyssna. De måste även kunna leda samt övertyga och lära sig nya saker. För säljare inom energibranschen ställs dock mer specifika krav, som bland annat rör vikten av att lämna rätt prisuppgifter samt att kunna påpeka när ett bygglov krävs.

Du bör ha följande aspekter i åtanke i samband med att du säljer offerter för energilösningar, likt vindkraft, solceller eller värmepumpar. Vi lägger dock ett hårt fokus på solcellslösningar, då dessa energilösningar blir alltmer populära för villaägare.

Kartlägg den årliga elförbrukningen: Om du tar reda på vad kundens elförbrukning motsvarar årligen kan du lämna träffsäkra uppgifter gällande hur mycket kunden kan spara på sin elräkning.

Jämför elnätsleverantörerna mot varandra: Om kundens solcellssystem producerar mer el i jämförelse med den mängd el som nyttjas i hushållet blir en försäljning av solel aktuell. Alla mikroproducenter av solel får en fast ersättning per såld kilowattimme, men bara om ett avtal med en elnätsleverantör tecknats. Om du som säljare har goda kunskaper om vilka elnätsleverantörer som erbjuder högst ersättning på den lokala marknaden, ökar chansen för att du ska vinna kundens förtroende.

Påpeka att administrationen är minimal: Elnätsleverantören rapporterar in alla relevanta uppgifter gällande kundens försäljning av solel till Skatteverket. Då många kunder har ogrundade fördomar om att administrationen för ett solcellssystem är omfattande, bör detta besked lugna kunder som befarar att de administrativa uppgifterna är betungande.

Påpeka att ekonomiska incitament existerar: Solcellsbidraget, som år 2021 kommer att sänka totalkostnaden för ett komplett solcellssystem med 15 %, bör räknas som generöst. Du bör även göra dina kunder varse om att solcellsbidraget har minskat under de senaste åren, för att få avvaktande kunder att fatta ett beslut.

Lämna tydliga prisuppgifter: Kunden vill inte veta vad ett genomsnittligt solcellssystem kostar, denne kräver och förtjänar att få en korrekt samt träffsäker offert, med en exakt prisuppgift. Den solcellsoffert som du överlämnar till kunden ska kunna svara på allt som rör solcellsinstallationen, samt alla tänkbara motfrågor.

Om du ansvarar för de uträkningar som görs bör du se till att räkna för skuggförluster. Många solcellsleverantörer ”glömmer bort” att ha denna typ av förlust i åtanke, för att kunna peka på en lägre återbetalningstid. Vi rekommenderar att du, och i förlängningen det företag du representerar, är ärliga anger exakta lönsamhetsuppgifter.

Var tydlig gällande de positiva aspekterna: Påpeka att moderna solceller har en kort avbetalningstid, att det svenska klimatet lämpar sig väl för solceller samt att de miljömässiga fördelarna är många till antalet.

Bygglovskravet förenklades år 2018: Ett bygglov kan vara aktuellt i undantagsfall, exempelvis om kundens hustak är platt, eller om detaljplanen säger att ett bygglov krävs. Du bör även ha goda kunskaper om när ett bygglov krävs, samt hur ansökningsprocessen för ett bygglov är utformad.

Memorera hela sortimentet: Om du arbetar för en svensk solcellsinstallatör är chansen stor att två till fyra typer av växelriktare samt solcellspaneler erbjuds. När kunden vill ha mer information gällande exempelvis pris eller effekt för en specifik produkt menar vi att du bör svara direkt, utan att behöva ta hjälp av extern dokumentation. Ett snabbt och träffsäkert svar ger ett mer seriöst intryck – och i förlängningen fler försäljningar.

Lämna en kommentar