GÖR SÅ HÄR FÖR ATT BLI EN INSPIRERANDE LEDARE

Chefens roll är mycket viktig. Det är han eller hon som motiverar medarbetarna, och då effektiva medarbetare är synonymt med ett bra ekonomiska resultat kan chefernas roll knappast underdrivas.

Vad är en bra ledare?

Följande faktorer kännetecknar en bra och effektiv ledare:

Våga delegera: Ingen chef kan klara av allt, och medarbetarna existerar ju faktiskt av en anledning. Inom specifika områden överstiger deras kompetens din egen, och i de fallen är det bäst att delegera. Att dumpa arbete på närmsta medarbetare är dock en fruktansvärt dåligt idé. Ni bör ha vetskap om vilken specifik medarbetare som klarar av uppgiften bäst – bara då kan in delegera arbetet till rätt person, dvs. ägna er åt effektiv delegering.

Motivera medarbetarna: Om medarbetarna trivs ökar effektiviteten, det är knappast någon hemlighet. Uppmuntra medarbetare som uppvisar positiva egenskaper. Då visar ni att effektivt arbete lönar sig, och med lite tur påverkas företagskulturen i rätt riktning. Mindre effektiva medarbetare kan tänka: ”Aha, Frida arbetar effektivt och belönas. Om jag blir lika effektiv bör även jag uppmärksammas”. En positiv spiral uppstår som alla bör tjäna på, inklusive de som befinner sig i chefsposition.

Hantera konflikter: Somliga chefer säger: ”Konflikter löser ni bäst själva, kom inte till mig och rabbla upp allt som händer!” Men är det verkligen rätt väg att gå? Nej, skulle vi säga. En bra chef lyssnar på sina medarbetare och agerar ögonblickligen för att mindre konflikter inte ska utvecklas till någonting ännu värre. En chef som håller måttet arbetar dessutom proaktivt för att nya konflikter inte ska kunna uppstå.

Kommunicera på ett bra sätt: Var alltid tydlig i er kommunicering. Försök ta fram ett övergripande mål som alla förstår och vill uppnå. Det är även av vikt att alla vet vilken roll de har för att den övergripande visionen ska kunna uppfyllas. Och jepp – det är även av betydelse att kunna korrigera beteendet på medarbetare som inte är beredda att dra sitt strå till stacken. Ett allvarligt snack i ett privat utrymme är att rekommendera vid de tillfällena.

Våga fatta beslut: Bra chefer tar informerade beslut är inte rädda för att riva upp dåliga sådana. Erfarna chefer har oftast vetskap om huruvida snabba beslut måste tas, eller om beslutet ifråga måste beredas under en längre tid.

Var en bra ledare för dig själv och ditt team: Bra chefer anställer bra medarbetare, och inte bara ryggdunkare. De som anställs ska ha inte bara ha rätt kompetens, utan även integritet och förmåga nog att säga ifrån.

Bra chefer är dessutom trygga i sig själva. De ser misslyckande som en chans till lärande – och inte som ett tillfälle att bekräfta sin auktoritet. Öppenhet och omtänksamhet är även det viktigt, men tänk gärna på att aldrig bli för personlig då det kan leda till negativa konsekvenser.

Läs mer: Gör så här för att bli en bättre marknadsförare

Sammanfattning – hur beter sig en bra ledare?

Formell kompetens kan vara viktigt i chefssammanhang, men engagemang och förståelse beskrivs ofta som än viktigare. Om ni tillämpar de råd som getts i artikeln har ni all chans i världen att bli en bättre chef.