Lön För Projektledare Inom Media

Lön för projektledare inom media

När du funderar på att söka ett jobb eller letar efter arbete är pengar alltid en viktig faktor för många. Lönen kan spela stor roll om jobbet är värt att ta eller inte. Hur mycket en projektledare inom mediabranschen tjänar varierar. Som en del andra yrken beror det på inom vilken sektor du jobbar i bland annat. En statsanställd brukar i snitt tjäna mer än kommunala- och landstingsanställda, men även detta kan variera och oftast skiljer det sig inte så mycket. I genomsnitt tjänar den privata sektorn mest.

Medellön män och kvinnor

Mellan män och kvinnor brukar männens medellön vara aningen högre än kvinnornas, men endast med några hundralappar. Medellönen för män ligger på ungefär 39 000kr och för kvinnor ligger den på ungefär 38 000kr, men detta kan variera.

Projektledare inom media kan både ha löner som går upp mot 60 000kr och ner mot hälften av det. Detta beror bland annat på hur stora projekt man leder och hur många. Lönen har ökat i snitt med 4 000kr de senaste 6 åren och lär fortsätta öka sakta men säkert.

Medier i form av sociala medier växer

Synen på media idag är rätt så annorlunda jämfört med den bara för några år sedan. Medier i form av sociala medier har blivit mer inflytelserika i samhället och idag sker till exempel väldigt mycket marknadsföring inom just sociala medier. Väldigt många medier som publicerar nyheter har börjar göra nästan allt online vilket skiljer sig en del jämfört med förr. Som projektledare inom media är det därför viktigt att förstå medias utveckling genom åren och hur det kan se ut i framtiden. En bra förståelse av detta kan bidra till större och bättre projekt kan påverka hur mycket du har i plånboken vid löning.

Inom projektledningsbranschen skiljer sig lönerna inte jättemycket (läs mer på Projektledning.se). Som tidigare sagt beror det mer på hur stora projekt du leder och hur många. Det skiljer sig alltså inte så mycket mellan en projektledare i media och i IT.

Vilka faktor påverkar din lön som projektledare?

Det är inte bara hur många och stora projekt du leder som påverkar din lön, utan även en del andra faktorer. Självklart om dina projekt blir lyckade och dina medarbetare gillar dig som ledare kommer det kunna påverka din lön. Om dina projekt blir lyckade kommer du troligen kunna få leda flera projekt och kanske till och med större projekt, vilket i sin tur kommer kunna leda till att du får mer pengar vid löning. Om dina medarbetare gillar dig som ledare kommer troligen arbetet flyta på bra och ni kommer med hög sannolikhet lyckas med projektet. För att få dina medarbetare att gilla dig och vilja jobba med dig som ledare finns det en del faktorer som är viktiga. Först och främst är det bra att vara bra på att kunna leda en grupp, ha tidigare erfarenheter av projektledning och har andra bra ledaregenskaper.

Lönerna som projektledare inom media kan alltså variera en del. Viktiga faktorer som påverkar din lön som projektledare inom media är alltså; hur stora projekt du leder, hur många projekt du leder och hur lyckade dina projekt

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT BLI EN INSPIRERANDE LEDARE

Chefens roll är mycket viktig. Det är han eller hon som motiverar medarbetarna, och då effektiva medarbetare är synonymt med ett bra ekonomiska resultat kan chefernas roll knappast underdrivas.

Vad är en bra ledare?

Följande faktorer kännetecknar en bra och effektiv ledare:

Våga delegera: Ingen chef kan klara av allt, och medarbetarna existerar ju faktiskt av en anledning. Inom specifika områden överstiger deras kompetens din egen, och i de fallen är det bäst att delegera. Att dumpa arbete på närmsta medarbetare är dock en fruktansvärt dåligt idé. Ni bör ha vetskap om vilken specifik medarbetare som klarar av uppgiften bäst – bara då kan in delegera arbetet till rätt person, dvs. ägna er åt effektiv delegering.

Motivera medarbetarna: Om medarbetarna trivs ökar effektiviteten, det är knappast någon hemlighet. Uppmuntra medarbetare som uppvisar positiva egenskaper. Då visar ni att effektivt arbete lönar sig, och med lite tur påverkas företagskulturen i rätt riktning. Mindre effektiva medarbetare kan tänka: ”Aha, Frida arbetar effektivt och belönas. Om jag blir lika effektiv bör även jag uppmärksammas”. En positiv spiral uppstår som alla bör tjäna på, inklusive de som befinner sig i chefsposition.

Hantera konflikter: Somliga chefer säger: ”Konflikter löser ni bäst själva, kom inte till mig och rabbla upp allt som händer!” Men är det verkligen rätt väg att gå? Nej, skulle vi säga. En bra chef lyssnar på sina medarbetare och agerar ögonblickligen för att mindre konflikter inte ska utvecklas till någonting ännu värre. En chef som håller måttet arbetar dessutom proaktivt för att nya konflikter inte ska kunna uppstå.

Kommunicera på ett bra sätt: Var alltid tydlig i er kommunicering. Försök ta fram ett övergripande mål som alla förstår och vill uppnå. Det är även av vikt att alla vet vilken roll de har för att den övergripande visionen ska kunna uppfyllas. Och jepp – det är även av betydelse att kunna korrigera beteendet på medarbetare som inte är beredda att dra sitt strå till stacken. Ett allvarligt snack i ett privat utrymme är att rekommendera vid de tillfällena.

Våga fatta beslut: Bra chefer tar informerade beslut är inte rädda för att riva upp dåliga sådana. Erfarna chefer har oftast vetskap om huruvida snabba beslut måste tas, eller om beslutet ifråga måste beredas under en längre tid.

Var en bra ledare för dig själv och ditt team: Bra chefer anställer bra medarbetare, och inte bara ryggdunkare. De som anställs ska ha inte bara ha rätt kompetens, utan även integritet och förmåga nog att säga ifrån.

Bra chefer är dessutom trygga i sig själva. De ser misslyckande som en chans till lärande – och inte som ett tillfälle att bekräfta sin auktoritet. Öppenhet och omtänksamhet är även det viktigt, men tänk gärna på att aldrig bli för personlig då det kan leda till negativa konsekvenser.

Läs mer: Gör så här för att bli en bättre marknadsförare

Sammanfattning – hur beter sig en bra ledare?

Formell kompetens kan vara viktigt i chefssammanhang, men engagemang och förståelse beskrivs ofta som än viktigare. Om ni tillämpar de råd som getts i artikeln har ni all chans i världen att bli en bättre chef.

HUR BLIR MAN EN BRA SÄLJARE?

Alla känner någon som tjattrar in absurdum. Blarrandet når inga gränser och någon utbrister; ”Du skulle bli en bra säljare!”. Men stämmer det påståendet? Nej, skulle vi säga. Försäljning är någonting man lär sig, inte någonting man föds till. Den ovanstående tjommen skulle kunna bli en utmärkt säljare, men är knappast en bra sådan bara för att han kan prata tills solen imploderar.

Vad krävs för att lyckas som säljare?

Talangfulla säljare är oftast erfarna sådana, som slipat på sina färdigheter år efter år. Mer specifikt är följande faktorer av vikt:

Lyssna: En bra säljare iakttar och försöker förstå, munlädret är av mindre betydelse.

Läs på: Säljare som är värt sitt salt vet allt om produkten, och kan svara på alla tänkbara frågor. Att bara kunna rabbla produktspecifikationer räckte förr i tiden, men numera är kraven betydligt större.

Kopiera andras beteende: Säljare som presterar bättre än vad ni gör är i många fall bättre försäljare – så enkelt är det. Kopiera deras beteende och förstärk era egna positiva beteendemönster så kommer ni ifatt, och i många fall förbi.

Våga be om feedback: Alla får feedback, oavsett de vill eller inte. Att ta emot feedback är med andra ord inget val, men ni kan däremot välja vad ni vill gör med informationen. Att bunta ihop feedbacken för att spotta och fräsa på närmaste chef är knappast någon bra idé. Det vinner ingen på. Ta åt er av feedbacken och använd den som ett verktyg för att kunna förbättra de områden som inte är fulländade.

Och sist men inte minst – be om konstruktiv feedback. Irrelevant sådan, såsom ”om du hade varit 30 cm längre hade du ingett mer auktoritet”, är fullkomligt onödig – medan relevant sådan, tex. ”du måste hålla koll på vad alla kunder heter”, kan beskrivas som nyttig.

Dela med dig av dina kunskaper: Både kollegor och kunder kan dra nytta av de kunskaper ni besitter. Om ni delar med er av det ni kan växer kollegorna, medan kunderna uppfattar er som mer pålästa och kunniga. Det uppstår en win win-situation, och det är alltid fördelaktigt.

Motivera dig själv och andra: Det är tufft att vara säljare. Snälla ord från kunder, chefer och medarbetare väger tungt, men din egen självbild är alltid viktigast. Tro på dig själv och det du gör och var ödmjuk mot kollegorna – bara då har du chansen att bli en ruskigt bra säljare.

Läs mer: Så här påverkas ni av marknadsföring

Vilken lön har en säljare?

En säljare tjänar oftast mellan 35.000 och 46.000 kronor i månaden, menar Unionen. I många fall kan månadslönen vara baserad på:

  • Försäljningsresultat
  • Produktens komplexitet
  • Företagets och kundernas ekonomiska status (marknadsförhållanden)
  • Löneförhandlingar

Utöver det är följande faktorer av vikt, anser samma källa:

  • Dina kunskaper ska vara relevanta och kunna tillämpas inom försäljning
  • Du ska vara flexibel
  • Du bör sträva efter att utvecklas
  • Du bör anta svårare arbetsuppgifter allteftersom erfarenheten ökar

Om ni uppfyller de ovanstående kriterierna påverkas löneläget i en positiv riktning.

Sammanfattning – vad kännetecknar en bra säljare?

En bra säljare lyssnar på kunderna och beter sig på ett ödmjukt och förstående sätt. Att vara påläst, att våga ta åt sig och fråga om feedback samt att dela med sig av sina egna kunskaper är av stor vikt.

Försäljning handlar inte bara om att ha vassa armbågar. Det kan förvisso underlätta vid specifika tillfällen, men de faktorer som nämns i artikeln är mycket viktigare i det långa loppet.

HUR MAN BLIR EN BÄTTRE MARKNADSFÖRARE

Ingen är immun mot marknadsföring, åtminstone effektiv sådan. Det huvudsakliga målet är oftast att annonsören vill göra konsumenten bekant med varumärket, och när det väl är avklarat ökar allt som oftast försäljningen.

Vad är marknadsföring?

Marknadsföring är alla typer av aktiviteter som genomförs för att fånga kundernas intresse inför ett specifikt erbjudande. Om marknadsförings-kampanjen är välplanerad uppstår i bästa fall ett kundvärde, vilket innebär att konsumenterna drar nytta av erbjudandet.

Läs mer: Gör så här för att bli en mer effektiv ledare

Hur påverkas vi av marknadsföring?

Våra hjärnor är komplexa, och inte alltid mottagliga för reklam. Marknadsföringsexperterna tvingas därför vara alltmer fiffiga för att kunna få ut sitt budskap.

”Det här kan ni bli”-reklam beskrivs som relativt vanlig. Väl där kan en hårprodukt eller ett klädesplagg visas upp, med mål att kunden ska känna sig mer fulländad om denne köper de specifika produkterna.

När det kommer till reklamens psykiska påverkan är två psykologiska principer synnerligen framträdande; exponeringseffekten och associationsprincipen.

Associationsprincipen: Denna princip innebär att ett fenomen kopplas till produkten ifråga. Lättklädda kvinnor som håller i en motorsåg är ett klassiskt exempel. Kvinnor som arbetar inom skogsnäringen har knappast på sig korta kjolar, så någon koppling mellan de aspekterna existerar inte. Målet är att de tilltänkta konsumenterna ska associera motorsågarna med någonting positivt, i det här fallet lättklädda kvinnor. Och när de positiva känslorna förs över till produkten är det psykologiska knepet fullföljt.

Samma princip bygger på den mänskliga betingningen, och dess effekt är vetenskapligt bevisad flera gånger om. Kopplingen behöver inte ens vara träffsäker (som ni redan märkt). En megastjärna, såsom Christiano Ronaldo, skulle kunna marknadsföra vad som helst till vem som helst.

Associationsprincipen: När ni hört marknadsförings-dängan för Casino Ananas för den sjuttioelfte gången kan det vara lätt att tro att reklamkampanjen gått överstyr. ”Jag är så sablans trött på Casino Ananas att jag vill kasta någonting på tv:n”, är en vanlig reaktion.

Men sanningen är att annonsbudskapet faktiskt går hem, även om ni är trötta på reklamkampanjen ifråga. Vanans psykologi, eller exponeringseffekten, spelar in – och får er att välja just Casino Ananas framför andra likvärdiga spelsajter, trots att öronen blöder efter alla reklamjinglar.

Exponeringseffekten påverkar det perceptuella minnet, som hjälper oss att identifiera saker i vår närhet, och som en konsekvens av det väljer ni nästan alltid den produkten som präntats in i minnet framför en okänd produkt som ni inte har någon relation till.

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring har samma mål i jämförelse med traditionell sådan, men sker alltid via digitala kanaler. KPI:er, eller Key Performance Indicator-modeller, är vanliga inom digital marknadsföring. Väl där väljs ett antal passande faktorer ut, som jämförs efter den digitala kampanjen är slutförd. KPI passar utmärkt för faktaorienterade klienter, som vill kunna sätta en siffra på kampanjens framgång.

SEO, eller Sökmotorsoptimering, är a och o inom digital marknadsföring. Sökmotorsoptimering är svårare än vad många tror, och det huvudsakliga målet är alltid att sajten ifråga ska bli mer synlig vid webbsökningar, på exempelvis Google och Bing.

Google är extremt viktig inom SEO-sammanhang, då samma sökmotor är överlägset störst. För att knyta ihop säcken är möjligheten att vaska fram större intäkter den största fördelen med digital marknadsföring. Exakt samma sak gäller förvisso för alla marknadsföringsinsatser, oavsett typ.