GÖR SÅ HÄR FÖR ATT BLI EN INSPIRERANDE LEDARE

Chefens roll är mycket viktig. Det är han eller hon som motiverar medarbetarna, och då effektiva medarbetare är synonymt med ett bra ekonomiska resultat kan chefernas roll knappast underdrivas.

Vad är en bra ledare?

Följande faktorer kännetecknar en bra och effektiv ledare:

Våga delegera: Ingen chef kan klara av allt, och medarbetarna existerar ju faktiskt av en anledning. Inom specifika områden överstiger deras kompetens din egen, och i de fallen är det bäst att delegera. Att dumpa arbete på närmsta medarbetare är dock en fruktansvärt dåligt idé. Ni bör ha vetskap om vilken specifik medarbetare som klarar av uppgiften bäst – bara då kan in delegera arbetet till rätt person, dvs. ägna er åt effektiv delegering.

Motivera medarbetarna: Om medarbetarna trivs ökar effektiviteten, det är knappast någon hemlighet. Uppmuntra medarbetare som uppvisar positiva egenskaper. Då visar ni att effektivt arbete lönar sig, och med lite tur påverkas företagskulturen i rätt riktning. Mindre effektiva medarbetare kan tänka: ”Aha, Frida arbetar effektivt och belönas. Om jag blir lika effektiv bör även jag uppmärksammas”. En positiv spiral uppstår som alla bör tjäna på, inklusive de som befinner sig i chefsposition.

Hantera konflikter: Somliga chefer säger: ”Konflikter löser ni bäst själva, kom inte till mig och rabbla upp allt som händer!” Men är det verkligen rätt väg att gå? Nej, skulle vi säga. En bra chef lyssnar på sina medarbetare och agerar ögonblickligen för att mindre konflikter inte ska utvecklas till någonting ännu värre. En chef som håller måttet arbetar dessutom proaktivt för att nya konflikter inte ska kunna uppstå.

Kommunicera på ett bra sätt: Var alltid tydlig i er kommunicering. Försök ta fram ett övergripande mål som alla förstår och vill uppnå. Det är även av vikt att alla vet vilken roll de har för att den övergripande visionen ska kunna uppfyllas. Och jepp – det är även av betydelse att kunna korrigera beteendet på medarbetare som inte är beredda att dra sitt strå till stacken. Ett allvarligt snack i ett privat utrymme är att rekommendera vid de tillfällena.

Våga fatta beslut: Bra chefer tar informerade beslut är inte rädda för att riva upp dåliga sådana. Erfarna chefer har oftast vetskap om huruvida snabba beslut måste tas, eller om beslutet ifråga måste beredas under en längre tid.

Var en bra ledare för dig själv och ditt team: Bra chefer anställer bra medarbetare, och inte bara ryggdunkare. De som anställs ska ha inte bara ha rätt kompetens, utan även integritet och förmåga nog att säga ifrån.

Bra chefer är dessutom trygga i sig själva. De ser misslyckande som en chans till lärande – och inte som ett tillfälle att bekräfta sin auktoritet. Öppenhet och omtänksamhet är även det viktigt, men tänk gärna på att aldrig bli för personlig då det kan leda till negativa konsekvenser.

Läs mer: Gör så här för att bli en bättre marknadsförare

Sammanfattning – hur beter sig en bra ledare?

Formell kompetens kan vara viktigt i chefssammanhang, men engagemang och förståelse beskrivs ofta som än viktigare. Om ni tillämpar de råd som getts i artikeln har ni all chans i världen att bli en bättre chef.

HUR BLIR MAN EN BRA SÄLJARE?

Alla känner någon som tjattrar in absurdum. Blarrandet når inga gränser och någon utbrister; ”Du skulle bli en bra säljare!”. Men stämmer det påståendet? Nej, skulle vi säga. Försäljning är någonting man lär sig, inte någonting man föds till. Den ovanstående tjommen skulle kunna bli en utmärkt säljare, men är knappast en bra sådan bara för att han kan prata tills solen imploderar.

Vad krävs för att lyckas som säljare?

Talangfulla säljare är oftast erfarna sådana, som slipat på sina färdigheter år efter år. Mer specifikt är följande faktorer av vikt:

Lyssna: En bra säljare iakttar och försöker förstå, munlädret är av mindre betydelse.

Läs på: Säljare som är värt sitt salt vet allt om produkten, och kan svara på alla tänkbara frågor. Att bara kunna rabbla produktspecifikationer räckte förr i tiden, men numera är kraven betydligt större.

Kopiera andras beteende: Säljare som presterar bättre än vad ni gör är i många fall bättre försäljare – så enkelt är det. Kopiera deras beteende och förstärk era egna positiva beteendemönster så kommer ni ifatt, och i många fall förbi.

Våga be om feedback: Alla får feedback, oavsett de vill eller inte. Att ta emot feedback är med andra ord inget val, men ni kan däremot välja vad ni vill gör med informationen. Att bunta ihop feedbacken för att spotta och fräsa på närmaste chef är knappast någon bra idé. Det vinner ingen på. Ta åt er av feedbacken och använd den som ett verktyg för att kunna förbättra de områden som inte är fulländade.

Och sist men inte minst – be om konstruktiv feedback. Irrelevant sådan, såsom ”om du hade varit 30 cm längre hade du ingett mer auktoritet”, är fullkomligt onödig – medan relevant sådan, tex. ”du måste hålla koll på vad alla kunder heter”, kan beskrivas som nyttig.

Dela med dig av dina kunskaper: Både kollegor och kunder kan dra nytta av de kunskaper ni besitter. Om ni delar med er av det ni kan växer kollegorna, medan kunderna uppfattar er som mer pålästa och kunniga. Det uppstår en win win-situation, och det är alltid fördelaktigt.

Motivera dig själv och andra: Det är tufft att vara säljare. Snälla ord från kunder, chefer och medarbetare väger tungt, men din egen självbild är alltid viktigast. Tro på dig själv och det du gör och var ödmjuk mot kollegorna – bara då har du chansen att bli en ruskigt bra säljare.

Läs mer: Så här påverkas ni av marknadsföring

Vilken lön har en säljare?

En säljare tjänar oftast mellan 35.000 och 46.000 kronor i månaden, menar Unionen. I många fall kan månadslönen vara baserad på:

  • Försäljningsresultat
  • Produktens komplexitet
  • Företagets och kundernas ekonomiska status (marknadsförhållanden)
  • Löneförhandlingar

Utöver det är följande faktorer av vikt, anser samma källa:

  • Dina kunskaper ska vara relevanta och kunna tillämpas inom försäljning
  • Du ska vara flexibel
  • Du bör sträva efter att utvecklas
  • Du bör anta svårare arbetsuppgifter allteftersom erfarenheten ökar

Om ni uppfyller de ovanstående kriterierna påverkas löneläget i en positiv riktning.

Sammanfattning – vad kännetecknar en bra säljare?

En bra säljare lyssnar på kunderna och beter sig på ett ödmjukt och förstående sätt. Att vara påläst, att våga ta åt sig och fråga om feedback samt att dela med sig av sina egna kunskaper är av stor vikt.

Försäljning handlar inte bara om att ha vassa armbågar. Det kan förvisso underlätta vid specifika tillfällen, men de faktorer som nämns i artikeln är mycket viktigare i det långa loppet.